Khô Cá Sặc Bổi (500g)

230,000₫

Khô Cá Lóc (500g)

190,000₫

Khô Cá Sặc 1 Nắng (500g)

125,000₫